خدماتی که ما به عنوان شریک تجاری به مشتریانمان ارائه داده ایم

مجری طرح های تبلیغاتی در حوزه ریلی

عضویت در شورای سردبیری روزنامه شرق

تدوین و انتشار ویژه نامه های تخصصی برای مجموعه های سیمان سیدکو و میکامال

برگذاری و اسپانسرینگ کنسرت گروه چهارتار در کیش

همکاری و مشاوره شرکت استیل البرز

مشاور تبلیغاتی و رسانه ای مجموعه میکا مال کیش

مجری کمپین تبلیغاتی شرکت های خودرو سازی ازجمله کرمان خودرو

راه اندازی طرح باشگاه هواداران برج میلاد

عضویت در شورای مشاورین صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران

ساخت غرفه نمایشگاه